Партнери

Пiдприємство Украгросервiс, офiцiйний iмпортер i дилер, пропонуe до Вашоi уваги навiснi розкидачi мiнеральних добрив N 1 в Європi – виробництва фiрми RAUCH та обприскувачів RAU (Нiмеччина). Розкидачi добрив RAUСН – це найвища захiдно-нiмецька якiсть, концепцiя, продумана до найменших подробиць, та сучаснiсть при робочiй ширинi до 28 метрiв, основнi переваги:

Розкидач мiнеральних добрив RAUСН

 • Точне внесення пiд розвернутим кутом – на точнiсть не впливають зовнiшнi фактори та змiни в якостi добрива
 • Перемiшувач з повiльною швидкiстю обертання (20 об/хв)
 • Диски з високою швидкiстю обертання, що безпосередньо здiйснюють процес внесення добрива (980 об/хв)
 • Пристрiй зберiгаe рiвновагу при внесеннi добрива будь-якого типу при заданiй робочiй ширинi
 • Багатодискова система, нормальний режим внесення, режим поверхневого внесення по полю, де вже є паростки, та оптимiзований з точки зору обсягу виходу добрива, граничнi режими розкидання, що потребують лише один комплект дискiв
 • Швидке та просте без застосування будь-яких iнструментiв встановлення бажаноi робочоi ширини, режиму роботи з будь-якими типами добрива та граничний режим внесення добрива, що зменшує вплив на навколишнє середовище або такий, що є оптимальним з точки зору вихiдного обсягу добрива
 • Велика базова потужнiсть (об\’eм баку 1100 лiтрiв) зi змiнною системою насадок бункера
 • Лопатки з твердим покриттям забезпечують шестикратне продовження строку iх експлуатацii
 • Контроль за висувними супортами подвiйного клапану: система дозування та висувнi супорти клапану вiдкриття/закриття керуються незалежно.
  • Широка висяча протифiльтрацiйна завiса зберiгаe добриво
 • Пропорцiйнi сегменти шкали DfC надають можливiсть легко змiнювати норми внесення добрива
 • Захисний кожух дискiв, виготовлений з нержавiючої сталi з додаванням хрому та нiкелю, забезпечує довгий термiн використання
 • Вдосконалена геометрiя зчiпки в трьох точках та iї близьке розмiщення забезпечує максимально близьке розмiщення центру ваги до трактора
 • Зняття розкидних дискiв, що вiдбувається без застосування iнструментiв, є зручним для легкої перевiрки процесу калiбрування та очищення бункеру
 • Комплект калiбрування поставляється як стандартне обладнання
 • Бiльш не потрiбно проводити перевiрки калiбрування
 • Точне встановлення норми через вiдстеження змiн показникiв добривного потоку
 • Точна норма внесення добрива завдяки електроннiй системi дозування
 • Комп\’ютер Rauch, що постачаeться як стандартне обладнання, готуe Alpha до застосування майбутнiх точних технологiй у сферi фермерства
 • Мiнiмальнi змiни в мiсту розташування центру ваги та розподiлу ваги